Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür (2020)

Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür Ece Ayhan Mor tesi Requiem A z bozuk Bir Minyat r None
 • Title: Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür
 • Author: Ece Ayhan
 • ISBN: 9753636709
 • Page: 161
 • Format: None
Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür Ece Ayhan None
Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür Ece Ayhan

 • READ PDF ↠ Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür - by Ece Ayhan
  161 Ece Ayhan
 • thumbnail Title: READ PDF ↠ Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür - by Ece Ayhan
  Posted by:Ece Ayhan
  Published :2020-04-05T20:30:44+00:00

One thought on “Morötesi Requiem: Ağzıbozuk Bir Minyatür

 1. Hakan T

  Edebiyat m z n ha ar ocu undan, sivil ve yeralt airinden yine s rad bir kitap Arkakapa nda da belirtildi i gibi, epey de a z bozuk Herkesin ho lanabilece i bir eser de il Rahats z edici, zaten bunu da ama l yor Ama tarihimize, toplumuza y nelik kendine has slubuyla vurucu tespitler de i eriyor te birka al nt nsan iki bacakl d r Bizde ise, c l z da olsa, tahtas na bile raz y m, sivil bacak yok Olu turulmaya al lmam bile, Allah selamet versin s.43 Korku salmak o zamanlar her konuda en ge erli g zd [...]

 2. Zafer Yalçınpınar

  ar iv ve efemera al malar n n sonucunda Ece Ayhan n poetikas n ve ya am n en tutarl ekilde anlatmak i in nemli yaz kaleme ald m Bu yaz lar n dikkatle okunmas n , Ece Ayhan daki kara duygululuk durumu ile maruz kald b y k haks zl klar n do ru anla lmas n ve tabi ki do ru anlat lmas n neriyorum, nemsiyorum 1 Ece Ayhan Hakk nda Bilinmeyenler 2016 Okumak i in bit eceayhanbilinmeyenler2 Ece Ayhan n ktidar Kar tl 2017 Okumak i in bit eceayhaniktidarkarsitligi3 Ece Ayhan a lar Adas 2012 Okumak i in bit [...]

 3. Rüveyda

  Benim logaritmal ve atonal hayat m do rusu ya, bir yanl l kla ba lam t r Yani b yle diyebilirim de il mi Efendim Etphendos Y zy ll k farelerdir, eski te o y zden daire sahipleri fare avc s kedi beslerler Ler Ler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *