Zühre Ninem (2020)

Zühre Ninem Kemal Bilbaşar Z hre Ninem D nyaya g z m a t mdan beri muharebe hep muharebe arkas kesilmez muharebenin Abe ni in girsin kara topra a onca ana baba kuzucuklar gen liklerine doyamadan ha Annemin elinden mektubu kapt Day m k
 • Title: Zühre Ninem
 • Author: Kemal Bilbaşar
 • ISBN: 9789750725999
 • Page: 471
 • Format: Paperback
Zühre Ninem Kemal Bilbaşar D nyaya g z m a t mdan beri muharebe, hep muharebe, arkas kesilmez muharebenin Abe ni in girsin kara topra a onca ana baba kuzucuklar , gen liklerine doyamadan, ha Annemin elinden mektubu kapt Day m k d n d rtgeni i indeymi gibi ona seslendi Anac n umudunu kesmemi tir Mustafa m Gece g nd z etti im dualar n y z suyu h rmetine Tanr m seni koruyacakt r Hi D nyaya g z m a t mdan beri muharebe, hep muharebe, arkas kesilmez muharebenin Abe ni in girsin kara topra a onca ana baba kuzucuklar , gen liklerine doyamadan, ha Annemin elinden mektubu kapt Day m k d n d rtgeni i indeymi gibi ona seslendi Anac n umudunu kesmemi tir Mustafa m Gece g nd z etti im dualar n y z suyu h rmetine Tanr m seni koruyacakt r Hi merak etme Z hre Ninem, B y k Bozgun diye an lan 1877 1878 Osmanl Rus Sava yla ba layan, Balkan ve Birinci D nya sava lar yla s ren ve Kurtulu Sava yla sonu lanan alkant l bir d nemde hayatlar par alanan Rumeli insanlar n anlat yor B y k Bozgun, Z hre Nine yi do du u Vra a dan K pr l ye s r klemi tir Bu s r kleni , devam eden sava larla birlikte daralan Osmanl co rafyas nda oradan oraya, Anadolu i lerine kadar devam eder.
Zühre Ninem Kemal Bilbaşar

 • [✓ Zühre Ninem || ☆ PDF Download by Å Kemal Bilbaşar]
  471 Kemal Bilbaşar
 • thumbnail Title: [✓ Zühre Ninem || ☆ PDF Download by Å Kemal Bilbaşar]
  Posted by:Kemal Bilbaşar
  Published :2020-04-17T14:53:16+00:00

One thought on “Zühre Ninem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *