Karışık Kaset (2020)

Karışık Kaset Uygar Şirin Kar k Kaset Niye anlatm yorsun Neyi Neden b yle davrand n Bilmiyor musun Bilmiyorum Bilmiyorsan ben de anlatm yorum Ama ok sa ma Bilmiyorsam anlatman laz m Bence senin bilmen laz m Ba ka bir ey s ylemeyecek misin
 • Title: Karışık Kaset
 • Author: Uygar Şirin
 • ISBN: 9786054764037
 • Page: 490
 • Format: Paperback
Karışık Kaset Uygar Şirin Niye anlatm yorsun Neyi Neden b yle davrand n Bilmiyor musun Bilmiyorum.Bilmiyorsan ben de anlatm yorum.Ama ok sa ma Bilmiyorsam anlatman laz m.Bence senin bilmen laz m.Ba ka bir ey s ylemeyecek misin Kaset var ya i te imdi yle rem le 1990 da tan t k Ben 13 ya ndayd m, o 12 Ben tabii kut diye k oldum, gittim bir kar k kaset haz rlad m Ama rem in deNiye anlatm yorsun Neyi Neden b yle davrand n Bilmiyor musun Bilmiyorum.Bilmiyorsan ben de anlatm yorum.Ama ok sa ma Bilmiyorsam anlatman laz m.Bence senin bilmen laz m.Ba ka bir ey s ylemeyecek misin Kaset var ya i te imdi yle rem le 1990 da tan t k Ben 13 ya ndayd m, o 12 Ben tabii ku t diye k oldum, gittim bir kar k kaset haz rlad m Ama rem in derdi ba kaym San r m Tam da emin olamad m.Sonra tuhaf bir ey oldu, 10 y lda bir kar la maya ba lad k Saat gibi, aksatmadan Hayat ya bizle dalga ge iyordu ya da bize yeni bir ans veriyordu Sonu ta i yle bir yere geldi ki 20 y ld r birlikteydik ama daha ili kimiz ba lamam t.Kar k mesele.Senaryo, roman ve sinema yaz lar yla tan d m z Uygar irin, Anne Tut Elimi ve B y k Deniz Y kseliyor un ard ndan nc roman yla okurlar n kar s nda Bu kez a ktan s z ediyor ve fonda Sezen Aksu dan G ksel e, MF den Mirkelam a, Erkin Koray dan Duman a T rkiye nin son 40 y l ndan onlarca ark al yor.
Karışık Kaset Uygar Şirin

 • [Ä Karışık Kaset || · PDF Read by ✓ Uygar Şirin]
  490 Uygar Şirin
 • thumbnail Title: [Ä Karışık Kaset || · PDF Read by ✓ Uygar Şirin]
  Posted by:Uygar Şirin
  Published :2020-04-14T07:30:22+00:00

One thought on “Karışık Kaset

 1. Pinar Esmeli

  Cok cok tatli bir kitapti, bir yanda eglendim, bir yanda huzunlendim ama tatli kelimesinden uygun bir baska laf bulamadim.Bu haftasonu evde kaldim sayesinde, 1,5 gunde akip gitti ama ben bayagi gerilere gittim Ankaraya, cocukluguma, tek kanalli zamanlara, babamincatiya cikip Magic Box ayarlamaya calistigi zamanlara, pil biltmesin diye kalemle kaset sarmaya, radyodan sarki kaydetmeye, ilk askini sarki fonlari icinde yasamaya, o sarkilarla mesaj verip sonra sacma yerlerde sarkilardan fal tutup gel [...]

 2. Chiydem

  fonda m zik alan bir ok kitap okudum ve san r m kar k kaset en iyilerinden biri hikayenin tek bir yerinde anlat c n n de i mesi roman n ak c l nda k sa s reli bir kopuklu a neden olsa da bir solukta bitti ayr ca ark se imleri t rk e s zl ark lar dinlemeyi seven herkesi bir yerinden yakalayacakt r bazen b yle bir sahnede fonda bu alar kesinlikle diye, bazen de bu ark benim akl ma nas l hi gelmedi diyerek bir de ark lar n s z yazarlar , d zenleyicileri, k sacas kendi hikayeleri var ki, s rf onlar [...]

 3. Zeynep Nur

  Tesad fen sinemada filmini izledikten sonra tesad fen DR da indirimde oldu unu g r p ald m bir kitap oldu Film ile kitap aras nda ok bariz farklar olsa da genel olarak hikayenin ayn kalmas sevindirici Olduk a ne eli ve hafif ek ici slup ile yaz lm , yer yer g ld ren bir kitap Kar k Kaset 60 lardan g n m ze kadar bir ok pop ark da arka fonda e lik ediyor K sacas kafa da tan kitaplardan

 4. Bora

  Eminim, 5 zerinden 5 verece im bu kitaba ok ok ok g zeldi Bir kitapta ancak bu kadar fazla g lebilirsiniz, ayn zamanda h z nlenebilirsiniz de ok fazla yazmayaca m bu kitap hakk nda nk okuyun, kendiniz ke fedin bu kitab OK SEVD M Ama okudu um en iyi 5 kitap aras na al p almamakta karars z kald m, durum b yle olsa bile kesinlikle t m zamanlar n ve 2017 favorilerinin i inde bu kitap Okuyun, okutturun

 5. Kutay Thejai

  Turk popunun k klerine sayg duru unun yolculu u gibiydi ardindan filmi izlendi mi degmeyin keyfe

 6. Funda

  Birisi, her eyi b rak p senelerce beni izlemi , beni incelemi , dinledi im ve s yledi im ark lara, kurdu um ve birbiri ard na y k lan hayallerime, yazd klar ma ve yazamad klar ma, s ylediklerime ve s yleyemediklerime, hi ekinmeden her f rsatta d kt m ya lara, ya ad m zannederken ya ayamad klar ma tan kl k etmi sonra da oturup roman n yazm Ben oldu um anla lmas n diye karakteri erkek yap p birka ya b y tm , hik yeyi Ankara dan stanbul a ta m , ark lar mdan s z ederken Hakan n ad n bile kullanmam [...]

 7. mixedupmary

  Kafan z yormadan, 30 lu ya lar n zdaysan z sizi an lar n za ocuklu unuza gen li inize g t recek e lendirecek, fonda hep bir m zi in oldu u bir kitap Ben sevdim, m zik k lt r m az olmas na ra men bahs ge en ark lar bilmem ho uma gitti nk hepsi bizim zaman m z n ark lar yd Baz ark lar n hikayeleri de vard i inde ok ho uma giden Bitince y z mde bir g l mseme b rakt , ihtiyac n z olan biraz mutluluksa bu kitab okumal s n z.

 8. Mukadder

  ocuklu umuzu hat rlamak, ark lar tek tek dinlemek, kendi yapt m kar k kasetleri hat rlamak, eskiden kalma bir sevginin bu kadar uzun s re saklanabilmesine a rmak, kendi sevgimi ve e imi d unmek, tarif edilen duyguyu e imle birebir hissetti imi g rmek, k sacas kendimden par alar bulmak bana iyi geldi uzun s redir bir kitab bu kadar be enerek okumam t m.

 9. Selen

  Ula n ku a ndan olup da T rk e pop m zik dinleyerek b y yenlere nostalji ya att bir ger ek Lakin hayat n n farkl d nemine tan kl k etti imiz Ula n yapt kar k kasetler, her duyguya ortama uygun bir ya da birden fazla ark nermesi ve kimi ark lar n ark c lar n bilmedi imiz hikayelerini anlatmas d nda ak lda kal c bir yan yok ne yaz k ki.

 10. Kaan

  H zl okunur yap s , pop g ndermeleriyle keyifli bir olumal k Yurt d ndaki best sellerlar tad nda Sevdim, notu k t verd ime bakmay n notlarken ancak ba yap t dedi im eye be veriyorum Dolay s yla iyi.

 11. Burcu Yıldızer

  San r m hepimizden biraz var bu kitapta ark larla kurdu umuz ili ki b t n o ilk duygulara denk d yor ve bitmiyor lkler bir zaman sonra ba ka anlamlara, bamba ka y zlere b r n yor Umut edelim de Hayat ilk kez d nd m gibi oldu c mlesini bize ya ats n.

 12. Meltem Sarıkaya

  ok keyifli, benim gen li im, benim ocuklu um 7 sene farkla da olsa ayn Bir de sinema filmi ekildi, sab rs z m Tut Elimi Anne nin psi ik ve depresif havas ndan sonra, Uygar irin okum derken, Kar k Kase t ile tan t m.

 13. Oğuzhan

  hornby tad nda, fonda m zik erezlik, hizli okunabilen bir kitap film i in muazzam uygun bu y zden sonbahari beklemek lazim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *