Atgriešanās Itakā (2020)

Atgriešanās Itakā Juris Zvirgzdiņš Atgrie an s Itak Pieaugu os las t jus rakstnieks Juris Zvirgzdi pla i zin ms k b rnu rakstnieks un l a Tobiasa t vs lutina reti tom r literat ras gard u cien ti ir gan Zvirgzdi a sprozas kr jumi gan vi a rom
 • Title: Atgriešanās Itakā
 • Author: Juris Zvirgzdiņš
 • ISBN: 9789984847610
 • Page: 223
 • Format: Hardcover
Atgriešanās Itakā Juris Zvirgzdiņš Pieaugu os las t jus rakstnieks Juris Zvirgzdi 1941 , pla i zin ms k b rnu rakstnieks un l a Tobiasa t vs, lutina reti, tom r literat ras gard u cien ti ir gan Zvirgzdi a sprozas kr jumi, gan vi a rom ns Fon M rkatces kunga memu ri , gan kopdarbs ar Vladi un Lien ti Sp r m Odu laiks Atgrie an s Itak ir rakstnieka jaun ko st stu kr jums Gr mat apkopoti devi Pieaugu os las t jus rakstnieks Juris Zvirgzdi 1941 , pla i zin ms k b rnu rakstnieks un l a Tobiasa t vs, lutina reti, tom r literat ras gard u cien ti ir gan Zvirgzdi a sprozas kr jumi, gan vi a rom ns Fon M rkatces kunga memu ri , gan kopdarbs ar Vladi un Lien ti Sp r m Odu laiks Atgrie an s Itak ir rakstnieka jaun ko st stu kr jums Gr mat apkopoti devi i no p d jos gados tapu iem prozas darbiem st sti par atgrie anos katram sav Itak p c dz ves garuma klai ojumiem pasau u maldu d rzos.
Atgriešanās Itakā Juris Zvirgzdiņš

 • [MOBI] ☆ Atgriešanās Itakā | BY Ø Juris Zvirgzdiņš
  Juris Zvirgzdiņš

One thought on “Atgriešanās Itakā

 1. Agris Fakingsons

  m jupce ies ku las t un or t nesp ju apst ties neizlas jis episki st sti, ne visiem saprotami ar man da br d bija gr ti bet ar lielu devu humora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *